20-04-2016-T.C. ANKARA 28. İCRA DAİRESİ-BASIN 310021

0
110

2015/234 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 12/04/2016
1.İhale Tarihi : 08/06/2016 günü, saat 10:40 – 10:45 arası.
2.İhale Tarihi : 29/06/2016 günü, saat 10:40 – 10:45 arası.
İhale Yeri : Ankara Adliyesi 3 Nolu Mezat Salonu – ANKARA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve                                                                 Önemli Nitelikleri)
1            35.000,00                   1      %1     06 DV 4542 Plakalı, 2012 Model, PEUGEOT Marka, Bipper kombi comfort 1,4 HDI 7 tipli, gri renkli, camlı koltuklu, anahtarı ve ruhsatı mevcut olan, muhtelif yerlerinde ezik ve çizikleri mevcut Panelvan tipli vasıta
1. İhale Tarihi : 08/06/2016 günü, saat 10:50 – 10:55 arası.
2. İhale Tarihi : 29/06/2016 günü, saat 10:50 – 10:55 arası.
İhale Yeri : Ankara Adliyesi 3 Nolu Mezat Salonu – ANKARA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve                                                                  Önemli Nitelikleri)
2             35.000,00                 1     %1       06 DV 4541 Plakalı, 2012 Model, PEUGEOT Marka,Bipper kombi Comport 1,4 HDI 7 tipli, beyaz renkli, camlı, koltuklu, anahtarı ve ruhsatı mecut olan, muhtelif yerlerinde ezik ve çizikleri bulunan Panelvan tipli vasıta