ANKARA İFLAS DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
3. EK SIRA CETVELİNİN İLANI

DOSYA NO: 2009/17
Müflis Özerbil Gıda Temizlik Turizm Güvenlik Hizmetleri İnşaat Bilgisayar Hizmetleri San.ve Tic.Ltd.Şti.hakkındaki iflas tasfiye işleminde; sıra cetvelinin ilanından sonra masaya geç kayıt yaptıran 543-594 arası numaralarda kayıtlı alacaklarla ilgili olarak tahkik ve tetkik işlemleri bitirilmiş, İc.İf.K.nun 206. ve 207.maddeleri gereğince düzenlenen 4.ek sıra cetveline ilişkin kararlar incelemeye hazırdır. Alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların (15) gün içerisinde iflasa karar verilen yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde dava yoluyla ileri sürülebileceği; yalnız sıraya ilişkin itirazların ise (7) gün içerisinde şikayet yoluyla ileri sürülebileceği İc.İf.K.nun. 166,232,234 ve 235 maddeleri gereğince tebliğ ve ilan olunur. 29/08/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 424032) www.bik.gov.tr