2-8-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR397954

0
102

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR
VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarih ve 1424 sayılı kararı ile onaylanan Keçiören İlçesi Esertepe 9371 ada 6 sayılı parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay süreyle askıya çıkarılmıştır.İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 397954) www.bik.gov.tr