2-8-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 397943

0
50

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR
VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2016 tarih ve 1432 sayılı kararı ile onaylanan Mamak İlçesi Başak Mahallesi 38804 ada 13 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 397943) www.bik.gov.tr