2-5-2016-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 317495

0
99

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 gün ve 711 sayılı kararı ile onaylanan, “Çankaya İlçesi, Alacaatlı Mahallesi, 43652 ada 1,2 ve 3 nolu parsellerce ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda 1 ay (30 gün) süre ile askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 317495) www.bik.gov.tr