2-3-2016-İLAN ANKARA 5.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN(265084)

0
90

ESAS NO : 2015/377 Esas KARAR NO : 2016/36
Davacı HAKAN BACAK tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda ; Mahkememizin 21.01.2016 gün ve 2015/377 Esas, 2016/36 Karar sayılı kararı ile “Davanın Kabulü ile ; Tokat İli, Zile İlçesi, Üçköy Köyü, Cilt No: 137, Hane No: 17, BSN 23′ de nüfusa kayıtlı Satılmış ve Aysel oğlu, 10/04/1980 doğumlu 50839493832 T.C. Nolu Hakan Bacak’ın BACAK olan soyisminin ” TÜRKOĞLU ” olarak değiştirilmesine,” karar verilmiştir. İlan olunur. 18/02/2016