2-2-2017-T.C. ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ521401

0
51

T.C. ANKARA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Esas No : 2016/472 Esas
Mahkememizce düzenlenen aşağıdaki ilanın gerek Ankara’da yayınlanan mahalli gazetelerin birisinde yayınlanması ve ayrıca Türkiye genelinde yayınlanan gazetelerin birinde yayımlanması ve gazetelerin birer nüshasının Mahkememize gönderilmesinin temini rica olunur.30/12/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 521401) www.ilan.gov.tr