2-18-2016-T.C GÖLBAŞI (ANKARA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(252551)

0
216

ESAS NO : 21/Esas
DAVACI : ABBAS KARABIYIK
Davalılar : Gölbaşı Mal Müdürlüğü
Vekili : Av. Mehpare Seçil Demirel
Davacı tafından davalılar aleyhlerine mahkememizde açılan gayrimenkul tescil davasının Tensiben verilen ara Kararı gereğince; Belgesizden tapuya tescili istenen aşağıda bulunduğu yer ile diğer nitelikleri yazılı taşınmazlar üzerinde hak iddiasında bulunan özel ve tüzel 3.kişilerin, ilanın gazetede çıktığı ve mahallinde mutad vasıtalarla yapıldığı tarihten itibaren 3 aylık yasal bekleme ve itiraz süresi içerisinde yukarıda esas numarası yazılı mahkememizdeki derdest dava dosyasına müracaatları ilan olunur. 05/02/2016
DAVA KONUSU TAŞINMAZIN CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ SINIRLARI
(A)-1.Taşınmaz
İl : Ankara İlçesi : Gölbaşı
Mahalle: Ankara ili Gölbaşı ilçesi Gölbek Köyü Demiralan mevkiinde kain 356 parsel ve aynı yer Yağlıören mevkiinde kain 1771-1772 ve 1773 parselde bulunan 10 dekarlik alanın tescil harici taşınmaz (Hali Arazi) 10 dekar civarı tescil harici taşınmaz.