ANKARA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2016/431 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : Ankara İli, Çankaya İlçesi, İlkbahar Mahallesi, 29396 ada, 3 nolu parselin güneyindeki 25 m’lik imar yolu üzerinde bulunan 650/3 Sokak No :16 kapı numaralı taşınmaz
MEVKİİ :
PAFTA NO : 81026
ADA NO :
PARSEL NO :
VASFI : Gecekondu
YÜZÖLÇÜMÜ :
MALİKİN ADI VE SOYADI : RECEP DEMİR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN YATIRILACAĞI BANKA : Ankara Vakıflar Bankası Adliye Şubesi
İDARİ YARGIDA DAVA AÇMA SÜRESİ : Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açılabilir.
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ :Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı 15/01/2015 tarih ve 159 sayılı kararı ile Malik Recep Demir’e ait Ankara ili Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi, 29396 ada, 3 parselin güneyindeki 25 m’lik imar yolu üzerinde bulunan 605/3 Sok No: 16 kapı numaralı taşınmazın kamulaştırılması.
Tebliğinden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirmediği takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği konuya ve taşınmazın değerine ilişkin savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz ihtar olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-451889) www.bik.gov.tr