19-8-2016-T.C.KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI -(Basın-415037)

0
82

T.C.KEÇİÖREN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DÜZELTME İLANI
[2016-2017 Eğitim Öğretim yılında Müdürlüğümüz bünyesindeki Temel Eğitim Kurumlarına bağlı okulların yardımcı personel ihtiyacını karşılamak üzere hizmet alım işi (46 kişi)] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. [Başvuruların/Tekliflerin] hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası: 2016/298668
1-İdarenin
a) Adresi: Keçiören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
b) Telefon ve faks numarası: 0312 3611910
c) Elektronik posta adresi : [email protected]
ç)[Ön yeterlik/İhale]dokümanının görülebileceği internet adresi: EKAP
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 17.08.2016
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise): Son Söz Gazetesi-15.08.2016
3-Düzeltilen [madde/maddeler]
1) İdari Şartnamenin 3.1. maddesinin d) bendi İhale Tarihi “08.09.2016 Tarihi saat 10.00 olarak değiştirilmiştir.
2) İlan Metninin 3.maddesinin b bendi 08.09.2016 saat :10.00 olarak değiştirilmiştir.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-415037) www.bik.gov.tr