Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesinden İ L A N
Esas No : 2016/294
Karar No : 2016/355
Davacı/Davacılar HACER ERAT ile davalı/davalılar NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi İstemli) davası nedeniyle;
Davanın kabulü ile;
Davacının davasının KABULÜNE, Ankara İli, Haymana İlçesi, Bahçecik Mah/Köyü C:9 H:16 BSN:43 TC Kimlik No:54370441222’de nüfusa kayıtlı Mehmet ve Miskal’dan olma, Bahçecik 10/09/1976 doğumlu HACER ERAT’ın nüfusta “HACER” olan adının “HALE HACER” olarak DÜZELTİLMESİNE, 19/07/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-391722) www.bik.gov.tr