19-3-2016-T.C.ANKARA BATI İCRA DAİRESİ(280430)

0
207

2015/14241 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 16/03/2016

1.İhale Tarihi : 02/05/2016 günü, saat 15:00 – 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 17/05/2016 günü, saat 15:00 – 15:05 arası.
İhale Yeri : Bahçekapı mahallesi, 2460.Sokak, No :11-13/ŞAŞMAZ
No Takdir Edilen Değeri TL.
Adedi
KDV Cinsi (Mahiyeti ve
Önemli Nitelikleri)
1 90.000,00 1 %18 06DR9549 Plakalı , 2006 Model , MAN Marka,R 07 FORTUNA Tipli , Bilirkişice tespite Motor No’lu NMAR07ZZ35T007329 Şasi No’lu , Rengi Beyaz Sürücü dahil 31 ve üstü koltuklu, üzerinde plakasının olmadığı, şasi numaralı ile uyumlu, ön camının ve sağ kapı camının ile ön panjurunun ile sağ-sol far muhafazalarının kırık, motor ve elemanları eksik şanzıman ve elemanları eksik, stop lambaları kırık, akü ve sağ sol dikiz aynası eksik olan Otobüs.