19-3-2016-T.C. ANKARA 9. İCRA DAİRESİ(281723)

0
180

2016/3064 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda K.DV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları, Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 23.05.2015 tarih ve 82084579/1722/10471 sayılı Hacze Konu Olan Eksik Parçalı Araçlar konulu yazılarına istinaden ihaleden sonra tescil kuruluşlarına yazılıcak olan tescil yazılarında, araçın eksik bulunan parçalarının bildirilerek , söz konusu eksik parçalarının yasal yoldan temin edilmesi ve bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işleminin yapılması, eksik parçaların yasal yoldan temin edildiği belgelenemediği takdirde tescil işleminin yapılmayarak ilgili hakkında gereğirii’nl,jûk*airfvye ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması hususunun açıkça hatırlatılma zorunluluğu da tüm ilgili ve alakadarlara ilan ve tebliğ olunur. 15/03/2016
1. İhale Tarihi : 15/04/2016 günü, saat 14:00 – 14:05 arası.
2. İhale Tarihi : 02/05/2016 günü, saat 14:00- 14:05 arası.
İhale Yeri : Ankara Adliyesi 1 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ/ANKARA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 35.000,00 1 %18 71FH179 Plakalı, 2013/Model, Fiat marka, Pratıco tipi, açık kasa, beyaz renkli, sağ Ön far altında tamponda hafif hasarı bulunan, anahtar ve ruhsatı olmayan, CD çalar ve stepnesi olan, lastikleri yıpranmış durumda, muhtelif çizikler bulunan ticari araç.