19-2-2016-TÜRKİYEM VAKFI MERKEZ YÖNETİM KURULUNDAN(253444)

0
81

Vakfımızın 2015 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşmek üzere, 16 Mart 2016 Çarşamba günü saat: 14:00’de Sedat Simavi Sok. No:32/2 Çankaya / Ankara adresinde vakıf merkezinde toplanılacaktır.İlk toplantıda ekseriyet sağlanamaz ise; ikinci toplantı nisap aranmaksızın 23 Mart 2016 Çarşamba günü saat: 14:00 de aynı adreste yapılacaktır. Sayın üyelerimizin teşrifleri rica olunur.
TÜRKİYEM VAKFI Merkez Yönetim
Kurulu Köksal TOPTAN

GÜNDEM

1-Açılış, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve yoklama,
2-Kongre divanının teşkili ve Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi, Gündeme madde eklenip eklenmeyeceği konusunun görüşülmesi.
3-Merkez Yönetim Kurulu ve denetçiler raporları ile 2015 mali yılı bilançosu gelir-gider cetvellerinin okunması.
4-Raporlar ile bilanço gelir-gider cetvellerinin müzakeresi ve onaylanması ile Merkez Yönelim Kurulu ile denetçilerin ibrası
5- Merkez Yönetim Kurulu ve denetçilerin seçimi.
6-2016 yılı tahmini bütçesi ile çalışma raporunun görüşülmesi.
7-Dilek ve temenniler