19-11-2015-İLAN 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(183972)

0
387

ANKARA DOSYA NO: 2015/332
Mahkememizden verilen 15/10/2015 tarih ve 2015/332 esas 2015/411 karar sayılı ilamıyla davanın kabulüyle, Sivas İli, İmranlı İlçesi, Aşağıboğaz Mah./Köyü 16 Cilt, 8 Hane, 100 BSN de nüfusa kayıtlı bulunan 12257946826 T.C Kimlik nolu Yılmaz ve Oya’dan olma, 15/08/1990 D.lu, Şilan NAYIR’ın, “ŞİLAN” olan isminin “ZEYNEP” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE karar verilmiştir. İlan olunur. 11.11.2015