18-5-2016-T.C.ÇUBUK İCRA DAİRESİ 332228

0
103

T.C.ÇUBUK İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2015/367 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri :Ankara ili Çubuk ilçesi Kösrelik Ballık mevkiinde bulunan (eski 845 ada)152 ada 41 nolu parsel %70 meyilli hafif taşlıklı mera durumunda parsel üzerinde kendiliğinden bitme çalı ve meşe ağaçları olup meyvecilik bağcılık yapmaya uygundur. Kösrelik köyüne 1500 metre uzaklıktadır.Yüzölçümü : 8.502,05 m2 Arsa Payı : TAM Kıymeti : 12.753,07 TLKDV Oranı : %18Kaydındaki Şerhler :1. Satış Günü : 22/06/2016 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 28/07/2016 günü 10:00 – 10:05 arasıSatış Yeri : ÇUBUK ADLİYESİ MEZAT SALONU———————————————————————————————————————– Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/367 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ile işbu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.04/05/2016 Emine ŞANAL İcra Müdür Yardımcısı 116768
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 332228) www.bik.gov.tr