ESAS NO : 2015/531 KARAR NO : 2016/47
Davanın kabulü ile, Çankırı ili, Ilgaz ilçesi, Saraycık Mah./Köyü, Cilt No: 59, Hane No: 29, BSN: 58 de nüfusa kayıtlı, Bayram ve Melahat oğlu, 30.08.1975 Ilgaz doğumlu, 24073560490 TC kimlik numaralı davacı Ercan Çalar’ın nüfus kayıtlarında Çalar olan soyisminin “Bayramoğlu” olarak düzeltilmesine, 12.02.2016 tarih ve 2015/531 Esas, 2016/47 Karar sayılı ilamla karar verilmiştir. İlan olunur.