18-2-2017-T.C. ANKARA 1. İCRA DAİRESİ551906

0
102

T.C. ANKARA 1. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/92 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Keçiören İlçesi, Ufuktepe mah. 31119 Ada , 3 Parsel sayılı arsa, Ufuktepe mahallesinde 1345 ve 1346.sokak kesişiminin güneybatı köşesinde kalmaktadır. Keçiören Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınan şifahi bilgiye göre, parsel üzerinde inşa edilecek bina için 23/03/2015 tarihinde düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmeye göre, müteahhide ait 2,00 m2 lik hisse vardır. Belediyeye ait 351,00 m2 hisse, müteahhitçe satın alınacak, müteahhite ve belediyeye ait 353,00 m2 hisselerin haricindeki geri kalan (borçlunun da bulunduğu ) 258,00 m2 hisseye karşılık zemin kat, köşebaşı, kuzeydoğu cepheli 1 adet 2+1 ve 1. kat kuzeybatı cepheli 1 adet 3+1 daire verilecektir, denilmektedir. 04/06/2015 tarih onaylı mimari proje incelendiğinde arsa sahiplerine verilecek daireler mimari projeye göre zemin kat 5 nolu 2+1 ve 1.normal kat 10 nolu 3+1 bağımsız bölüme tekabül etmektedir. Yine projeye göre 2+1 daire, yatakodası 12,01 m2, oda 7,22 m2 , salon 16,56 m2,mutfak 11,41 m2 , balkon 3,25 m2 , banyo 3,23 m2 , WC 1,72 m2 , ve antre +hol 10,13 m2 olmak üzere net 65,53 m2 kullanım alanlıdır. 3+1 daire iseyatakodası 12,75 m2., çocuk odası 9,30 m2., oda 10,32 m2., salon 22,81 m2, mutfak 10,40 m2 , balkon 1:7,22 m2, balkon2:3,68 m2 , banyo 3,15 m2, WC:1,65m2, antre+hol: 11,52 m2 olmak üzere net 92,80 m2’dir. Taşınmazın belediyesindeki dosyadan bilgi ve belgelere göre 08/08/2016 tarihine kadar herhangi bir kat irtifakı başvurusunda bulunulmamıştır. Projesine göre parsel üzerinde inşaatı devam eden bina, 3 bodrum+1 zemin+3 normal kattan oluşmaktadır. Halihazırda 3 bodrum+zemin+1.normal katın tavan kalıbı çakılmış, demiri döşenmemiş ve betonu atılmamıştır. Binanın halihazır durumu itibariyle inşaat seviyesi %20 olarak tespit edilmiştir. Bölge, yol, su, elektrik, telefon, doğalgaz, otobüs, kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve yerleşim alanı içinde yer almaktadır. Onaylı mimari projeye esas 25/04/2016 tarih 299 nolu yapı ruhsatı incelendiğinde kıymet taktirine konu arsa üzerine brüt inşaat alanı 1.527,11 m2 olan 16 adet mesken, 50,09 m2 olan kapıcı dairesi, 408,80 m2 hesap edilmiş ortak alan ve 67,00 m2 sığınak alanı olmak üzere toplam inşaat alanı 2.053,00 m2 olan yapı için verildiği görülmüştür. Borçlunun da içinde bulunduğu arsa sahipleri ile müteahhit arasında 23/03/2015 tarihinde imzalanan düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmesine göre; Keçiören Belediyesine ait olan 351/611 (351,00 m2 ) hisse müteahhit tarafından keçiören belediyesiden satın alındıktan sonra müteahhidin daha önceden sahip olduğu 2,00 m2 hisse ile de birlikte (2,00+351,00=353,00 m2 ) hisse sahibi olacağı, geriye kalan 258,00 m2 ye sahip olan arsa maliklerine onaylı mimari projesine göre zemin kat ( 5 ) bağımsız bölüm nolu mesken ile 1. Normal kat (10) bağımsız bölüm nolu meskenin verileceği nalaşılmıştır. Bir başka değişle arsa malikleri arsada 258,00 m2 ye tekabül eden hisseleri karşılığında anılan daireleri, yüklenicinin inşaatı tamamlanmasının akabinde alacakları anlaşılmaktadır. Arsanın 5/47 hissesi ( 65,00 m2 ) borçluya aittir. Sözleşmede anılan (onaylı mimari projesinde zemin kat 5 bağımsız bölüm numaralı mesken ile 1. normal kat 10 bağımsız bölüm nolu meskene tekabül eden ) dairelere 65/258 hissesinde malik olacaktır. Her ne kadar değerleme gününde yapılan tespitte inşaatın halihazır seviyesi %20 olarak hesaplanmış olsa da; müteahhidin sözleşme gereği bu daireleri teslim borcu bulunmaktadır. Borçluya düşen hisse 47.000,00 TL olarak hesap edilmiştir.
Adresi : Ankara Keçiören Ufuktepe mah. 1345 ve 1346 sokak kesişimi
Yüzölçümü : 65 m2 ( borçlu hissesi )
Arsa Payı :
İmar Durumu : Ayrık nizam, TAKS/KAKS: 0.40/1.60 ve 4 katlı yapılaşma koşullu konut alanı kullanımına ayrılmıştır.
Kıymeti : 47.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapukaydı gibidir
1. Satış Günü : 05/04/2017 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 03/05/2017 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu – Adalet Sarayı Otoparkı – Sıhhiye / ANKARA
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/92 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.10/02/2017
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 551906) www.ilan.gov.tr