18-12-2015-T.C. ANKARA ASLİYE 20.HUKUK MAHKEMESİ’NDEN-(BASIN 206201)

0
184

ESAS NO : 2015/466
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Ankara ili Mamak ilçesi Ortaköy mahallesi
MEVKİİ :
PAFTA NO :
ADA NO :
PARSEL NO : 810
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 199125 m² den kamulaştırılan kısım 9821,33 m²
MALİKİNİN ADI SOYADI: Mehmet Kurucuoğlu, Salim Nadir Kurucu, Hürriyet Kurucu Farsakoğlu,
Sadi’ye Kurucuoğlu, Ali Kurucuoğlu, Nilgün Köse, Nilüfer Günay
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Ankara İli, Mamak İlçesi, Ortaköy mahallesi, 810 parselde kain davalılara ait taşınmazın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 20/092013 tarih 253 sayılı oluru ile kamulaştırıldığı, kamulaştırma bedelinin tespitine söz konusu taşınmazın Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tapuda tesciline karar verilmesini talep etmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idarettaralîndan mahkememizin 2015/466 esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 09/11/2015

Reklam