18-12-2015-T.C. ANKARA 26. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN- (BASIN 206207)

0
89

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: ANKARA -MAMAK
MEVKİİ: ORTAKÖY MAHALLESİ PAFTA NO: –
ADA NO: – PARSEL NO: 402
VASFI: ARSA YÜZÖLÇÜMÜ: 13038,55 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI: GAMZE MAMUR, MUSTAFA EDİZ, EMİNE KINALI, HASAN SARAÇ, TALAT DOĞAN, ŞAHİNDE DİKMEN, GÜLAY BOSTAN, YASEMİN BOSTAN OLMUŞ, HİLMİ BOSTAN, ALİ ŞIK, ZAHİDE ŞIK, FATMA SARI, MUSTAFA İSMAİLOĞLU, YAZGÜL İNAL, RAZİYE GÖĞEBAKAN, ÖZLEM KABAKOĞLU, FATİH ERKAN,
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI: TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Ankara İli, Mamak İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 402 parsel, 13038,55 m²’lik taşınmazın tüm müştemilatıyla birlikte Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından kamu yararı kararıyla kamulaştığı ve taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile ödenecek bedel karşılığında taşınmazın tapu kaydının iptali ile davacı Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü adına tapu tesciline karar verilmesi talep edilmiştir.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2015/456 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4650 Sayılı Kanun ile Değişik 10/4 maddesi gereğince ilan olunur. 11/11/2015