18-12-2015-T.C. ANKARA 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN-(BASIN 206189)

0
70

ESAS NO : 2015/481 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANKARA İLİ MAMAK İLÇESİ
MEVKİİ : 0
PAFTA NO : 0
ADA NO : 0
PARSEL NO : 392
VASFI : TARLA YÜZÖLÇÜMÜ: 14900 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : İBRAHİM YALÇIN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİŞİM A.Ş
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Ankara İli Mamak İlçesi Ortaköy Mahallesi 392 parselde kain -el koyulan- 810.06 m² lik kısmının Bakanlar Kurulunun 2014/6751 sayılı kararı ile kamulaştırıldığı,
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2015/481 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 12/11/2015