18-12-2015-BATI 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(206118)

0
56

Esas No : 2015/222 Karar No :2015/243
Muhammed Samed Ay’a velayeten Funda Ay ve Efe Ay ile davalı Etimesgut Nüfus Müdürlüğü aleyhine mahkememizde açılan isim düzeltimi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Hüküm;1-Davanın Kabulüne,Bitlis, Tatvan, Sahil nüfusuna kayıtlı 18346623654 kimlik numaralı Muhammed Samed Ay’ın sicilde kayıtlı isminin iptaliyle Muhammed Efe olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. 16/11/2015