18-11-2015-T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ – (Basın-182867)

0
194

2015/8338 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 06/10/2015

1. İhale Tarihi : 27/11/2015 günü, saat 09:55 -10:00 arası.
2. İhale Tarihi :17/12/2015 günü, saat 09:55 – 10:00 arası.
İhale Yeri : Ankara Batı Adliyesi Mezat Salonu

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 45.000,00 1 %1 1 adet 06 HRN 67 plaka sayılı Peugeot 301 marka 2014 model beyaz renkli dizel araç. Aracın muhtelif yerlerinde ezikler mevcut, farları ve stok lambaları sağlam, lastikleri sağlam. Aracın teybi var, iç döşemelerinde sıkıntı yok.Stepnesi mevcut,anahtarı var, ruhsatı yok.Motor N: 10JBFM0137754,Şase N:VF3DD9HP0EJ811744 nolu araç.

1. İhale Tarihi : 27/11/2015 günü, saat 10:10 – 10:15 arası.
2 . İhale Tarihi : 17/12/2015 günü, saat 10:10 -10:15 arası.
İhale Yeri : Ankara Batı Adliyesi Mezat Salonu –

No Takdir EdilenDeğeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
2 50.000,00 1 %1 1 adet 06 HRN 37 plaka sayılı Peugeot marka 2014 model Beyaz renkli muhtelif çizikleri olan VF3DD9HPOE1811747 Şaşe numaralı, iç döşemeleri iyi durumda olan 12.769 km. olan Peugeot 301 model araç.