Esas No:2015/145
Davacı HÜSEYİN BARIŞ tarafından davalılar BÜLENT KILIÇ, AZİZ ERGÜL aleyhine açılan maddi hasarlı trafik kazasından kaynaklanan tazminat davası nedeniyle;
Adres kayıt sisteminde adresi (mernis adresi) olmasına rağmen tebligat imkansızlığı nedeniyle dava dilekçesi tebliğ edilemeyen Cemal ve Hanım oğlu 05/08/1953 doğumlu Ankara, Altındağ, Aktaş Mah. Cilt No:5, Hane No:465, Sıra No:9’da nüfusa kayıtlı davalı AZIZ ERGUL’ün davaya konu 29/04/2015 tarihinde meydana gelen trafik kazasında maliki olduğu 06 DY 5775 plakalı aracın tam kusurlu olduğu nedenle davacıya ait araçta meydana gelen fazlaya ilişkin hakları saklı kalmak üzere şimdilik 3.000,00 TL hasardan sorumlu olduğu iddia edildiğinden, davalıya davaya ilişkin olarak varsa ilk itirazlarıyla birlikte tüm cevaplarını bildirmesi açısından HMK 122 ve 127. maddeleri uyarınca tebliğ tarihinden itibaren başlamak üzere 2 hafta cevap süresi verilmiş olup bu sürede cevap dilekçesi vermediği takdirde davacının dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağı davalı AZİZ ERGÜL’e ihtar ve tebliğ olunmakta, dava dilekçesinin içeriği ve ihtaratları içerir bu ilanın Tebligat Kanunu 31/1 maddesi gereğince gazetede yayımlanmasından itibaren 7 gün sonunda davalı AZİZ ERGÜL’e tebliğ edilmiş sayılacağı hususu tebliğ yerine geçerli olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 21/10/2015