18-11-2015-ANKARA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN-(BASIN 182917)

0
59

Esas No: 2014/389 Karar No: 2015/231
Ankara, Etimesgut, İstasyon Mah. Cilt:23, Hane:313, BSN:2’de nüfusa kayıtlı, 16750009446 TC numaralı, Şaban ve Ayşe kızı, Şumnu 29/11/1953 d.lu, Emine Kahraman’ın annesinin Ankara, Etimesgut İstasyon Mah. Cilt:23, Hane:312, BSN:2’de nüfusa kayıtlı, 16756009228 TC numaralı Şumnu 24/08/1928 d.lu, İsmail ve Emine kızı Ayşe Kızılcık olduğunun TESPİTİNE, aralarında bu şekilde bağ kurulmasına karar verilmiştir. İlan olunur. 06/11/2015