18-10-2016-ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI-(Basın-451297)

0
48

ALTINDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Aşağıda ada numaraları yazılı; Altındağ Belediye Encümeni’nin 20.07.2016 gün ve 675 sayılı kararı ile uygun görülen plan ve cetvelleri 18.10.2016 tarihinde 1 ay süre ile Müdürlüğümüz ilan levhasına asılmıştır.
ADA PARSEL
24041 2,3,4,5,6
24042 1
24260 1,2
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-451297) www.bik.gov.tr