17-8-2016-ANKARA ASLİYE 20. HUKUK MAHKEMESİNDEN 407846

0
81

ANKARA ASLİYE 20. HUKUK MAHKEMESİNDEN
İLAN

Esas No: 2016/258
Davacı Serhat Serpil Keskin vekili tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasının mahkememizde yapılan yargılaması sonunda,Ankara ili, Mamak İlçesi, Harman Mahallesi, Cilt:21 Hane:49 BSN:36’da nüfusa kayıtlı, Mustafa ve Zühre’den olma 30/01/1983 doğumlu, “37441416022” TC kimlik nolu davacının nüfustaki Serhat Serpil olan adının iptali ile adının Serap Serpil olarak nüfusa kaydına, mahkememizce 12/07/2016 tarihinde karar verilmiştir.İlan olunur.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 407846) www.bik.gov.tr