17-8-2016-ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN412313

0
62

İLAN
ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/205 Esas KARAR NO : 2016/323 Karar
Davacı Burçin Erol tarafından, davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasının verilen 13/07/2016 tarih ve 2016/205-2016/323 E-K sayılı ilam gereğince; Davanın kabulü ile Kayseri ili, Bünyan ilçesi, Dervişağa Mah./Köyü Cilt No:5 Hane No:178 BSN:13 nüfusuna kayıtlı, Süleyman ve Sayime oğlu, 04/04/1978 Bünyan doğumlu, 20399081800 T.C.K.Numaralı davacının ”Burçin” olan adının ”Hasan” olarak düzeltilmesine, karar verildiği ilan olunur. 12/08/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 412313) www.bik.gov.tr