T.C. ANKARA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2016/236 KARAR NO : 2016/293
Davacı NİGAR YILDIZ ile Davalı NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Nüfus davası nedeniyle;Mahkememizce verilen 10/06/2016 gün ve 2016/293 sayılı ilam ile; Kırşehir İli, Çiçekdağı İlçesi, Gölcük Köyü’nde nüfusa kayıtlı, Recep ve Süheyla’dan olma, Ankara 31/10/1983 doğumlu, Nigar Yıldız’ın isminin, ” Aslı ” olarak değiştirilmesine karar verilmiş olup, 3. kişilere ilanen TEBLİĞ OLUNUR.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 384274) www.bik.gov.tr