17-2-2017-İLAN ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN540445

0
113

İLAN ANKARA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/481
Mahkememizden verilen 26/01/2017 tarih ve 2016/481 Esas 2017/14 Karar sayılı ilamı ile,
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Sultanahmet Mahallesi, Cilt 97, Hane 274, BSN 31, 46240336974 T.C. Kimlik Numarasında nüfusa kayıtlı Yılmaz ve Nurşen kızı, 1986 doğumlu, Cansu Coşur’un ön adının “CAN” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE,Karar verildiği ilan olunur. 30/01/2017
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 540445) www.ilan.gov.tr