17-2-2017-ANKARA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN 54685

0
124

ANKARA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN İLAN

DOSYA N0 : 2016/431
Davanın KABULÜ ile, Çorum ili, Osmancık ilçesi, Karalargüney Mahallesi, Cilt No:51, Hane No:45, BSN:78’te kayıtlı Cevdet ve Firdes’den olma 18/07/1999 doğumlu, 26452528824 T.C. kimlik numaralı NURİYE ASLAN’ın “NURİYE” olan adının “NUR” olarak değiştirilmesine, karar verildiğinden ilanen tebliğ olunur. 08/02/2017
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 546851) www.ilan.gov.tr