17-2-2016-ANKARA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN( 251189)

0
156

Davacı küçük Satılmış Tuğra tarafından davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açmış olduğu isim tashihi davası sonunda; Ankara İli, Çubuk İlçesi, Oymide Mah/köy, cilt:74, hane:27, BSN: 280 de nüfusa kayıtlı Salim ve Yasemin’ den olma 27/02/2001 doğumlu, 12919121646 TC kimlik nolu, davacının nüfustaki Satılmış Tuğra olan adının Tuğra olarak düzeltilmesine, karar verilmiş olup ilanen duyrulur. 22/01/2016