17-2-2016-ANKARA 15. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN(251416)

0
89

Dosya No: 2015/506
Mahkememizden verilen 10/12/2015 tarih ve 2015/506 esas 2015/536 karar sayılı ilamıyla, Davanın KABULÜ İLE; Ankara İli, Altındağ İlçesi, Plevne Mah./Köy 76 Cilt, 313 Hane, 14 BSN de nüfusa kayıtlı bulunan 11845041240 T.C. Kimlik nolu Erdoğan ve Güler’den olma, 06/11/1975 D.lu, İbrahim ŞİRİNGUZ’un, “ŞİRÎNGUZ” olan soy isminin “ŞİRİNGÖZ” olarak DEĞİŞTİRİLMESİNE, soyadı değişikliğinin eş ve reşit olmayan çocuklarına SIRAYETİNE karar verilmiş olup tebliğ 18.01.2016