Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu : 31105 ada 3 ve 4 sayılı prs. hk
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 11.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Atapark Mah. 31105 ada 3 ve 4 sayılı parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı Atapark Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 435 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.11.2015 tarih ve 2278 sayılı kararı

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...