17-12-2015- T.C.KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI(205153)

0
72

Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu : 31105 ada 3 ve 4 sayılı prs. hk
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 11.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Atapark Mah. 31105 ada 3 ve 4 sayılı parsellerin yapılaşma koşullarının yeniden belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı Atapark Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 435 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.11.2015 tarih ve 2278 sayılı kararı