17-10-2016-T.C. ANKARA 1. İCRA DAİRESİ 446809

0
92

T.C. ANKARA 1. İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/5643 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 07/10/2016

1.İhale Tarihi : 07/12/2016 günü, saat 11:00 – 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 28/12/2016 günü, saat 11:00 – 11:10 arası.
İhale Yeri : Çamlıca mah. 145 cad.no-16/A Yenimahalle Ankara

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 60.000,00 1 %18 1 Adet bayko marka APH3106X120 pres makinesi APH tipi 2006 model ( 9843 seri nolu )
2 8.000,00 1 %18 1 Adet 2006 model dirinler marka 30 tonluk pres (DZM030109B050039GS)
3 20.000,00 1 %18 1 Adet baykal marka 2006 model gri renkte (9866) giyotin makas
4 1.000,00 1 %18 1 Adet tranjer makinası yeşil renkli kesme makinesi
5 5.000,00 2 %18 2 Adet punta 300 kaynak, nuris gazaltı
kaynak makinesi
6 5.000,00 2 %18 2 Adet makine test amaçlı kullanılan maltı tech GNY-3 ve NETWORK
ANALGSER mpr-53
7 4.000,00 2 %18 2 Adet sıemens marka 36 KW vakumlu
kesici ve 12 KW vakumlu kesici
8 3.000,00 1 %18 1 Adet karmetal marka 2006 model (10030601 ) otomatik testere
9 2.000,00 2 %18 2 Adet ındustrıal marka cleanvcıc VDGOZ süpürge makinesi
10 3.000,00 2 %18 2 Adet therma dynamıes mavi renkte
plazma kesim makinesi
11 500,00 1 %18 1 Adet sarı renkte kağıt zımpara makinesi
12 750,00 3 %18 3 Adet tüp karışım kaynak gazı tüpü
13 8.000,00 1 %18 1 Adet dirinler marka 2006 model 30 tonluk (0zm030103b0600) pres makinesi
14 10.000,00 2 %18 2 Adet 2006 model dirinler marka 15 tonluk (0240151103050033G)
(02M0151108050025G) pres
15 1.000,00 1 %18 1 Adet matkap yarar makina san marka
yeşil renkli
(İİK m.114/1, 114/3)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 446809) www.bik.gov.tr