17-10-2016-ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN 451921

0
87

İLAN ANKARA 12. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/181 EsasKARAR NO : 2016/199
Davacı Nasuf Zekai Demirışık tarafından, davalı Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan isim tashihi davasının verilen 04/05/2016 tarih ve 2016/181 Esas, 2016/199 Karar sayılı ilam gereğince;Davanın kabulü ile davacı Nasuf Zekai Demirışık (T.C.K.No:28927206770)’ın adının Nasuh Muhammed olarak düzeltilmesine, karar verildiği ilan olunur.10/10/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 451921) www.bik.gov.tr