Şüphesiz ki, 16 Nisan referandum oylamasının sonuçları, yep yeni bir Türkiye fotoğrafını karşımıza çıkarmıştır. Bence 16 Nisan riskleri ve fırsatları içinde barındıran bir milattır.

Görünür olan riskler hepimizin malumudur, ancak ben görünmeyen fırsatlardan bahsetmek istiyorum. Baştan şunu ifade etmek isterim ki; sandıktan çıkan hayır tercihini, küllendi denilen gezi ruhunun tezahürü olarak görüyorum.
Gezinin derinde yanan közü, 16 Nisanda tekamül etmiş haliyle ben burdayım dedi. Gezi itirazının ilk beş gününü içine alan dönemde ki meşruiyeti ve katılımcı kompozisyonu, hayır tercihi ile yeni bir safhaya evrildi.

Toplumsal bilinçaltımıza yerleşen gezi itirazı, 16 Nisan dayatmasının ortaya çıkardığı kaygıyla; rozetlerimizi, kimliklerimizi, tercihlerimizi, mensubiyetlerimizi aşarak bizleri saftaş etti.
Gezide itirazı bastırmak için devreye sokulan, toma, jop, gaz, kodes, işkence, kurşun, 16 Nisan sürecinde ; bürokratik baskı, yasaklar, kışkırtma, hukuksuzluk, yasa saymazlık, fitne, haksız rekabet, iftira ve nihayetinde oy hırsızlığı olarak karşımıza çıktı.
Gezide kriminalize etmeye çalıştıkları kitle, 16 Nisan sürecinde daha dikkatli ve tedbirli bir duruş sergiledi ve alanını genişletti, bunu geleceğimiz açısından önemli bir fırsat olarak görüyorum. Zira itirazın demokrasinin ve özgürlüklerin giriş kapısı olduğunu biliyorum, kırıp dökmeden itirazın gücünün sandık skorunu aşan bir ağırlığının olduğunu hepimiz yaşayarak öğrenmiş olduk.

İkinci önemli fırsat olarak gördüğüm, düne ait kabullerimizin 16 Nisanda bir araya gelmemize engel olamadığıdır. Bu dünü dünde bıraktığımız gibi bir sonuç çıkarmaz, ancak bugünün ve yarının olduğunu fark ettik. Bu fırsat değilde nedir? Bu umut değilde nedir?

Üçüncü olarak önemsediğim fırsat, siyasi partilerin kurumsal yapıları, siyaset dilleri, siyasetlerinin matematiği ve siyaset yapma biçimlerinin artık eskisi gibi olmayacağı bir döneme evrilmemizdir. Bu süreç, siyaset kimin işi sorusunun cevabını daha anlaşılabilir hale getirecektir. Siyasetin toplu bir işleyiş olduğu ve sadece siyasi partilerin tekelinde olmadığı vuzuha kavuşacaktır. Bu sürecin itici gücünün hayır tercihinin olması kaçınılmazdır ve bu beni heyecanlandırıyor.

Türk Milliyetçilerinin 16 Nisanda demokrasi sınavında göstermiş olduğu büyük başarıyı dördüncü ve önemli fırsat olarak değerlendiriyorum, HAKANA itiraz eden Türk Milliyetçileri köklerinde var olan özgürleşme yolunda önemli bir adım attı. Türk Milliyetçileri, Kadim medeniyetimizin emanet ettiği, Batının evrensel değerler diye tanımladığı, hukukun üstünlüğü, demokrasi, bireyin hak ve özgürlükleri gibi başlıkları gündemine alacağı bir sürece girdi. Yeri gelmişken bir temennimide burda ifade etmek isterim, darısı önderlik kütü esaretindeki diğer yapıların başına.
Beşinci fırsatı ise sosyal medyanın iktidarın pravdasını alt edebileceğini görmüş olmamızdır. Artık sosyal medyanın özgürleştirdiği insanların güç odaklarının oluşturduğu algı kumpasının etki alanından çıktığını görüyoruz. Bu beni umutlu kılıyor.

Altıncı fırsat olarak gördüğüm başlık ise, Türkiye’nin 2019 seçimleri sürecinden başlamak üzere yeni ve sıfırdan bir anayasa yapmayı birinci gündem maddesi yapacak olmasıdır. Bu önceki teşebbüslerin akibetine uğramayacak ciddiyette ele alınacak ve muhakkak başarılacaktır.
Yeri gelmişken şunu ifade etmeliyim, %49 lık hayır tercihinin siyasi aktörlerin kar hanesine kayıt düşürmek için ortaya çıkmadığını en başta bu aktörler görecektir. Şu günlerde siyasi aktörlerin yaptıkları tartışmaları ciddiye almıyorum. Bu tartışmaların % 49’un ne motivasyonunu bozacağına nede yönlendireceğine inanmıyorum. Gezide küllenmeyen, 16 Nisanda tüm heybetiyle ortaya çıkan milletin irfanı, yolunu ve yordamını bularak temsil görevini vereceği aktörü bulacaktır. Bence endişeye mahal yoktur, enseyi karartmayalım.