16-5-2016-T.C. ANKARA 22. ASLİYE HUKUK -(Basın-320210)

0
132

1616T.C. ANKARA 22. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2016/205 Esas
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : ANKARA İLİ PURSAKLAR İLÇESİ
MEVKİİ : KÖRPINARBAŞI
PAFTA NO : H29C08A4
ADA NO : 144
PARSEL NO : 77
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 24684
MALİKİN ADI VE SOYADI : ÜMMÜGÜLSÜM MORKOÇ
Muris SABRİ BAĞCI Mirasçıları
Muris MEHMET BAĞCI Mirasçıları
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Ankara İli Pursaklar İlçesi Yuva Mahallesinde kain 144_77 parsel sayılı taşınmaz üzerinde 585,69 m² lik kısmının Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nca 15/05/2014 tarihli 150 sayılı yazısı ile kamulaştırma kararının onandığı, Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2016/205 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 27/04/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın-320210) www.bik.gov.tr