16-4-2016-İ L A N ANKARA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN 306498

0
103

İ L A N ANKARA 4.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

DOSYA NO: 2015/157
İlgili dosyada mahkememizce verilen;
Davacının isim düzeltilmesine ilişkin talebinin kabulü ile; Kayseri ili, Kocasinan ilçesi, Yeşil Mahallesi veya köyü, cilt no: 37, hane no: 27, BSN: 7 de nüfusa kayıtlı Bilal ve Fatma’dan olma, 09.12.1972 Ankara doğumlu, 27260094662 T.C. Kimlik nolu davacı Aslı Bayram’ın nüfus kayıtlarında Aslı olan ADININ DİDEM ASLI OLARAK DÜZELTİLMESİNE, dair hüküm özeti, İlan olunur. 12/04/2016
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 306498) www.bik.gov.tr