2016/214 TLMT. 14/03/2016
Yukarıda dosya numarası yazılı icra takibinde satışı istenen araç 38ED096 yazılmış ise de, 38ED095 olarak düzeltilmesi ilan ve tebliğ olunur.