16-3-2016-T.C.ANKARA BATI İCRA DAİRESİ DÜZELTME İLANI(277328)

0
64

2016/214 TLMT. 14/03/2016
Yukarıda dosya numarası yazılı icra takibinde satışı istenen araç 38ED096 yazılmış ise de, 38ED095 olarak düzeltilmesi ilan ve tebliğ olunur.