16-2-2017-T.C. Ankara Batı 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN544846

0
130

İLAN
T.C. Ankara Batı 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO : 2016 /367​​ KARAR NO : 2017/31
Muhammed Taşkıran aleyhine mahkememizde açılan Ad Düzeltilmesi İstemli davasının yapılan açık yargılaması sonunda;Muş ili Bulanık İlçesi , Cumhuriyet Mah nüfusuna kayıtlı, Muhammed ve Bahar’dan olma, 31/10/2016 doğumlu TC: 28871602420 kimlik numaralı, Cilt:1 Hane:162 Bsn:76 sicilde kayıtlı “Lorin” olan isminin “Ekin” olarak düzeltilmesine karar verildi. 06/02/2017
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 544846) www.ilan.gov.tr

Reklam