16-12-2016-T.C. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI(204937)

0
73

Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu :31656 ada güneyi hk.
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 11.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Atapark Mah. 31656 ada güneyi regülatör yerine ilişkin plan tadilatı Atapark Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 438 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2015 tarih ve 2321 sayılı kararı

Reklam