16-12-2016-T.C.ANKARA 32. İCRA DAİRESİ 508279

0
78

T.C.ANKARA 32. İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/13032 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50’sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 12/12/2016

1.İhale Tarihi : 25/01/2017 günü, saat 11:40 – 11:45 arası.
2.İhale Tarihi : 10/02/2017 günü, saat 11:40 – 11:45 arası.
İhale Yeri : Ankara Adliyesi 3 Nolu Mezat Salonu – Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 10.000,00 1 %18 06SCN05 Plakalı , 2011 Model , PEUGEOT Marka, A8HS Tipli, 10FD982925085 Motor No’lu, VF3AB8HSCA8070021 Şasi No’lu, Rengi Gri (kristal)Kapalı kasa kamyonet. Arka cam yok,arka sağ cam yok,araçta sağ ön tarafta derin çizik mevcut, sol ayna kırık,sağ ön tanpon kırık,ve araç etrafında muhtelif yerleri çizik. Ruhsat yok, anahtar var.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (BASIN 508279) www.ilan.gov.tr