16-12-2015-T.C. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI(204905)

0
64

Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu : 34366 ada batısı hk.
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 11.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Şehit Kubilay Mah. 34366 ada batısı regülatör yerine ilişkin plan tadilatı Şehit Kubilay
Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 436 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.11.2015 tarih ve 2372 sayılı kararı