Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu : 90855 ada 4 sayılı prs. hk.
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 08.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Kanuni Mah. 90855 ada ve 4 sayılı parselin imar durumunun belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı Kanuni Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.10.2015 tarih ve 492 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 24.11.2015 tarih ve 2322 sayılı kararı

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...