Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu : 90855 ada 4 sayılı prs. hk.
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 08.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Kanuni Mah. 90855 ada ve 4 sayılı parselin imar durumunun belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı Kanuni Mahallesi Keçiören ’nin 01.10.2015 tarih ve 492 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir ’nin 24.11.2015 tarih ve 2322 sayılı kararı

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...