16-12-2015-T.C. KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI(204342)

0
161

Sayı: 94563481-13/2015-50
Konu: 91615 ada 4 sayılı parsel hk.
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 03.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Ovacık Mah. 91615 ada ve 4 numaralı parselin Akaryakıt ve LPG Alanı olarak belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı Ovacık Mahallesi Belediye Meclisi’nin 02.11.2015 tarih ve 552 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26.11.2015 tarih ve 2407 sayılı kararı