Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu : 5135 ada 18,19 ve 28 sayılı parseller hk.
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 08.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Çiçekli Mah. 5135 ada ve 18,19 ve 28 sayılı parsellerin imar durumlarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı Çiçekli Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi’nin 01.09.2015 tarih ve 434 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.11.2015 tarih ve 2281 sayılı kararı

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...