Sayı : 94563481-13/2015-50
Konu : 5135 ada 18,19 ve 28 sayılı parseller hk.
Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 08.12.2015 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

KONUSU MEVKİİ ONAY TARİHİ
Çiçekli Mah. 5135 ada ve 18,19 ve 28 sayılı parsellerin imar durumlarının belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli imar plan tadilatı Çiçekli Mahallesi Keçiören ’nin 01.09.2015 tarih ve 434 sayılı kararı, Ankara Büyükşehir ’nin 23.11.2015 tarih ve 2281 sayılı kararı

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...