27-28-29 Ağustos 2014 tarihlerinde özürsüz ve kesintisiz 3 (üç) gün göreve gelmediğiniz tutanaklar ve alınan ifadeler ile sabit bulunmuş, daha önce de aynı fiilinden dolayı 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin (D/b) bendi gereğince Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edildiğiniz anlaşıldığından mezkur Kanunun 125’inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince MEMURLUĞUNDAN ÇIKARMA cezası tecziye edilmenize karar verilmiştir.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...