16-11-2015-DÜZELTME İLANI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU(182472)

0
101

HASTANEMİZ 2016 YILI İHTİYACI OLAN MEDİKAL GAZ TEMİNİ İŞİ ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale Kayıt Numarası : 2015/153858
1- İdarenin
a) Adresi: Silahtar Cad. No : 2 Gazi Mah. YENİMAHALLE ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 0312 212 66 66
c) Elektronik posta adresi : 0312 212 65 07
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
2- Düzeltmeye konu ilanın
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) :Sonsöz Gazetesi 12.11.2015
3- Düzeltilen Madde ve/veya Maddeler: İhale Tarihimiz 01.12.2015 Saat: 10:00 olarak değişmiştir