16-11-2015-DÜZELTME İLANI ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ(182282)

0
248

[Ankara Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü 2016 Yılı 12 Aylık Sürücülü Araç Kiralama Hizmet Alımı] ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda düzeltme ilanı yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması gerekmektedir.
İhale kayıt numarası: 2015/148473
1-İdarenin
a) Adresi:Emniyet Mahallesi Silahtar Caddesi No:77 Yenimahalle/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 0312 211 02 13 – 0312 211 04 46
c) Elektronik posta adresi :
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr
2-Düzeltmeye konu ilanın yayımlandığı
a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı :
b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise):SONSÖZ GAZETESİ – 10.11.2015
3-Düzeltilen [madde/maddeler] : İdari Şartnamenin 3.1 (d) ve (e) maddesi aşağıda belirtildiği gibi değiştirilmiştir.
d) İhale tarihi: 04.12.2015
e) İhale saati: 14:30